سمينار سراسري آموزش تعهد حرفه اي در علوم پزشكي

چهارشنبه، 1396/04/21
Image مكان برگزاري: تالار ابن سينا دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
برگزار كنندگان: مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران، معاونت آموزشي وزارت بهداشت 
آدرس وب سايت: http://edc.tums.ac.ir
آدرس پستي دبيرخانه: خيابان بلوار كشاورز- خيابان نادري - خيابان حجت دوست پلاك ۵۷ - كد پستي:۱۴۱۶۶۳۳۵۹۱

شماره تماس با دبيرخانه: 88955846 -88955712 -021
ايميل:  edctums@tums.ac.ir
محورهاي همايش: 
- تبيين و تعريف تعهد حرفه اي
- نيازسنجي در آموزش تعهد حرفه اي
- ياددهي و يادگيري در آموزش تعهد حرفه اي
- ارزشيابي و ارزيابي در آموزش تعهد حرفه اي
- بازخورد و بازتواني در آموزش تعهد حرفه اي
- توانمند سازي اساتيد در آموزش تعهد حرفه اي
- برنامه ريزي آموزشي در خصوص تعهد حرفه اي
- نقش محيط آموزشي و كوريكولوم پنهان در آموزش تعهد حرفه اي