دومين كنگره بين المللي چالش هاي باليني در مامايي، زنان و نازايي

سه شنبه، 1396/04/20
Image مكان برگزاري: مركز بين المللي همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار كنندگان: مركز تحقيقات پيشگيري از بيماري هاي زنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، انجمن علمي زنان و مامايي ايران
آدرس وب سايت: www.dtogi.com
آدرس پستي دبيرخانه: تهران- بزرگراه جلال ال احمد- رويروي خيابان شهرآرا- خيابان چهارم- پلاك 9- واحد 6- مركز همايشهاي مهناد

شماره تماس با دبيرخانه: (10 خط)88249775-021
ايميل: info@dtogi.ir
محورهاي همايش: 

- ژنيكولوژي ژنرال
- بلوغ، يائسگي
- روش هاي جلوگيري
- بيماريهاي مقاربتي و مشكلات جنسي
- فتوماترنال
- نازايي
- اورژنيكولوژي