چهارمين كنگره تخصصي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات

سه شنبه، 1396/04/20
Image مكان برگزاري: مركز همايش هاي رازي
برگزار كنندگان: گروه مهندسي و فيزيك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
آدرس وب سايت: www.hospitalbuild.ir
آدرس پستي دبيرخانه: تهران- خيابان شريعتي- بالاتر از تقاطع طالقاني- پلاك۱۸۳- واحد۹ - شماره فكس:77653700-021
شماره تماس با دبيرخانه: 77653705-021
ايميل: info@hospitalbuild.ir
محورهاي همايش: 

- رويكرد هاي جديد و تجربيات بين المللي در تامين منابع مالي ، ساخت ، تجهيز و بهره برداري از بيمارستان و راهكارهاي افزايش مشاركتهاي مردمي
- طراحي و ساخت و تجهيز بيمارستانهاي بزرگ (mega hospitals)
- رويكرد ها و تكنولوژي هاي نوين طراحي و ساخت و تجهيز بيمارستانهاي آينده
- بيمارستانهاي امن و پاسخگو در مواقع بحران ، حوادث و بلايا
- تاسيسات نوين بيمارستاني و رويكرد هاي بهينه كاهش مصرف انرژي در بيمارستانها
- تجهيزات نوين در بيمارستانهاي آينده
- مهندسي نگهداشت و مديريت منابع فيزيكي و تجهيزات بيمارستانها
- چالشها و راهكارهاي طراحي و ساخت و تجهيز بيمارستانها