هشتمين همايش تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي ايران

دوشنبه، 1396/12/14
Image
تاريخ شروع: 1397/01/30
تاريخ پايان: 1397/01/30
مكان برگزاري:  تهران-مركز همايش هاي زكرياي رازي
برگزار كنندگان:  انجمن علمي چشم پزشكي ايران
آدرس وب سايت: 8.iravo.org
شماره تماس با دبيرخانه: 88622536-021
ايميل: razicc@iums.ac.ir