سومين كنفرانس سالانه ملي مهندسي برق، كامپيوتر و بيو الكتريك ايران

دوشنبه، 1396/12/14
Image
تاريخ شروع: 1397/02/30
تاريخ پايان: 1397/02/30
مكان برگزاري:  مشهد- هتل كاخ اشراف
برگزار كنندگان:  موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ
آدرس وب سايت: argconf.ir/site/news/power
آدرس پستي دبيرخانه: مشهد - بلوار امامت - امامت 31- پلاك 84.1 - طبقه سوم - دفتر مركزي موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ
شماره تماس با دبيرخانه: 36108748-051
ايميل: Info@argconf.ir
محورهاي همايش:
- مهندسي الكترونيك
- مهندسي قدرت
- مهندسي مخابرات
- مهندسي كنترل
-مهندسي كامپيوتر
- مهندسي پزشكي