كنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در كشور هاي اسلامي

دوشنبه، 1396/11/23
Image
تاريخ شروع: 1397/02/19
تاريخ پايان: 1397/02/20
مكان برگزاري:  مشهد-دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده معماري
برگزار كنندگان:  دانشگاه فردوسي مشهد
آدرس وب سايت: aciau.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده معماري و شهرسازي- طبقه همكف- اتاق 211
شماره تماس با دبيرخانه: 38806809 -051 
ايميل: info@aciau.ir
محورهاي همايش:
بافت­هاي داراي ارزش و نحوه مواجهه با آن­ها در كشورهاي اسلامي
- بهسازي و مقاوم سازي بافت­هاي تاريخي
- تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاريخي شهر
-منظر شهري بافت­هاي تاريخي و نقش آن­ها در هويت كشورهاي اسلامي
-جايگاه بافت­هاي تاريخي در توسعه پايدار
-بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كالبدي بافت­هاي تاريخي
-گردشگري و بافت­هاي سنتي شهري
-مديريت بحران در بافت هاي تاريخي
-كيفيت زندگي در بافت­هاي تاريخي
-نوسازي و به سازي بافت­هاي فرسوده
-راهكارها و شيوه­ هاي مداخله در بافت­هاي تاريخي
- آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي بافت­هاي تاريخي
-تجارب جهاني در باب توسعه و حفاظت بافت­هاي تاريخي
بلندمرتبه سازي و چالش­هاي آن در كشورهاي اسلامي
تاثير ساختمان­هاي بلندمرتبه بر برنامه ­ريزي شهري
-نقش بلندمرتبه­ سازي در توسعه شهرهاي پايدار
-نقش بلندمرتبه­ سازي در كالبد و زيبايي منظر و سيماي شهر اسلامي
-پيامد زندگي در ساختمان­هاي بلندمرتبه
-تكنولوژي ساخت و روش­هاي بلندمرتبه­ سازي موجود در جوامع اسلامي
-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه عمودي شهر
-تاريخ و پيشينه بناهاي بلند در كشورهاي اسلامي
-تاثيرات فرهنگي – اجتماعي بناهاي بلند بر جامعه
-تكنولوژي ساخت و روش­هاي اجراي بناهاي بلند
-اقتصاد بناهاي بلند در شرايط اقتصاد كلان كنوني كشورهاي اسلامي
-سياست زمين و بناهاي بلند
-اهميت توجه به مباحث خاص مديريت پروژه در بناهاي بلند
حاشيه نشيني و چالش­هاي پيش روي آن در كشورهاي اسلامي
حاشيه نشيني و توسعه پايدار شهري
-ارتباط امنيت با حاشيه نشيني
-سير تحول حاشيه نشيني در كشورهاي اسلامي
-آسيب شناسي و شناسايي معضلات حاشيه نشيني
-علل و پيامد هاي شكل­ گيري حاشيه نشيني
-توانمندسازي مناطق حاشيه نشين
-تجربه توانمندسازي سكونتگاه­هاي غيررسمي در جوامع اسلامي
-حاشيه نشيني و عوامل فرهنگي و اجتماعي
نقش و جايگاه فناوري­هاي نوين در معماري و شهرسازي معاصر كشورهاي اسلامي
- كاربرد فناوري­هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت­هاي فرسوده شهري
-كاربرد فناوري­هاي نوين در صنعت ساختمان
-راهكارهاي نوين در معماري در جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي با هدف كاهش مصرف انرژي
-مديريت و بهينه سازي انرژي در ساختمان
-مصالح نوين در ساخت ­وساز شهري
-سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند و پايدار
-تاثير تحولات تكنولوژي در معماري و شهرسازي معاصر جوامع اسلامي
-نقش فناوري­هاي نوين در توسعه پايدار
ميراث طبيعي، گردشگري و منظر فرهنگي در كشورهاي اسلامي
- نقش تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در تحولات معماري
-تأثير فرهنگ و بازپروري هويت فرهنگي در معماري و شهرسازي كشورهاي اسلامي
-راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري در كشورهاي اسلامي
-گردشگري ديني و تعاملات بين فرهنگي
-معماري منظر، بوم­شناسي و زيبايي­شناسي در معماري
-مديريت جهانگردي و توسعه پايدار
-آسيب­شناسي منظر فرهنگي در جوامع اسلامي
-پايداري اجتماعي-فرهنگي در جوامع اسلامي
-تبلور فرهنگ اسلامي در بافت هاي شهري
-عناصر سازنده سيما و منظر شهرهاي اسلامي
-منظر طبيعي در شهرهاي سنتي و جديد
-برنامه­ريزي و مديريت منظر
-منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
-فرهنگ، جامعه ­شناسي، روانشناسي و هويت شهري
-مشاركت عمومي در امور شهري و توسعه پايدار
انعكاس معماري و شهرسازي گذشته در شكل­گيري معماري و شهرسازي معاصر
- نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي اسلامي در شهرهاي امروز
-دستيابي به الگوهاي ساخت­ وساز پايدار با به­ كارگيري ساخت­مايه ­هاي بومي
-يافته­ هاي تحليلي از تحولات معماري در طول تاريخ
-شيوه ­هاي درس آموزي از تاريخ معماري و بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي
-يافته­ هاي تحليلي درباره جريان­هاي معماري معاصر جهان و تأثير آن بر انديشه معماري در كشورهاي اسلامي
-نمودهاي معماري و شهرسازي بناهاي گذشته در نمونه­هاي معاصر
-الگو شناسي معماري بومي جوامع اسلامي
-سبك شناسي معماري اسلامي
معماري معاصر پيشرو در كشورهاي اسلامي - از مفهوم تا اجرا
- جايگاه معماري و شهرسازي كشورهاي اسلامي در جهان معاصر
-منظر و سيماي شهرهاي اسلامي در عصر جديد
-نقش آموزه­هاي ديني در شكل‌گيري معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در كشورهاي اسلامي
-نقد آثار معماري پيشرو با رويكردهاي اسلامي
-مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در كشورهاي اسلامي
-پارادايم ­هاي معاصر در معماري كشورهاي اسلامي
-تاثير نظريه­ هاي نوين معماري در كشورهاي اسلامي
آموزش معماري و شهرسازي در كشورهاي اسلامي
- ارتباط فضاهاي آموزش معماري و شهرسازي با كيفيت آموزش
-آسيب­ شناسي آموزش معماري و شهرسازي در كشورهاي اسلامي
-فرايندهاي طراحي در آتليه­ هاي معماري و شهرسازي
-نقش آموزش معماري در تامين نيازهاي كار حرفه اي در كشورهاي اسلامي
-معماري و شهرسازي دانش بنيان
-نقش مطالعات ميان رشته­اي در آموزش معماري
-نقش فناوري­هاي نوين در آموزش معماري
-نقش مراكز آموزشي در توسعه ي معماري كلان شهرها
-روش‌هاي آموزشي نوين در معماري و شهرسازي‌ كشورهاي اسلامي
-فضاهاي آموزشي معاصر در كشورهاي اسلامي
-نقش دانشكده­ هاي معماري و شهرسازي در شكل­ گيري جريان معاصر معماري در كشورهاي اسلامي
-تاثير نرم­افزارها در آموزش معماري