همايش ملي آسيب هاي اجتماعي و روانشناختي

دوشنبه، 1396/11/23
Image
تاريخ شروع: 1396/12/23
تاريخ پايان: 1396/12/23
مكان برگزاري: فيروزآباد
برگزار كنندگان:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد- اداره بهزيستي شهرستان فيروز آباد
آدرس وب سايت: behzistifi-cong.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  استان فارس- شهرستان فيروزآباد- كوي مطهري- اداره بهزيستي شهرستان فيروزآباد
شماره تماس با دبيرخانه: 09172468365و 09172468375
محورهاي همايش:
- آسيب هاي اجتماعي- رواني
اعتياد، طلاق، دختران فراري، روسپيگري، تراجنسيتي، تكدي گري، زندان، كودكان كار، كودك آزاري، بزهكاري، اختلال سلوك، بيكاري، ورشكستگي، خودكشي، بحران هاي طبيعي(سيل ، زلزله و...)، جنگ، سالمندي، سوگ-معلوليت و...
-نهادهاي دولتي،موسسات آموزشي-آسيب هاي اجتماعي رواني
انتخابات، برنامه توسعه، استراتژيها، نقش نهادهاي دولتي و موسسات آموزشي در كاهش و يا افزايش آسيب هاي اجتماعي، خوابگاههاي دانشجويي، تعارضات هويتي و بحران هويت، روابط، نااميدي و...
-توسعه، خانواده - آسيب هاي اجتماعي رواني
مهاجرت، صنعتي شدن، افزايش سن ازدواج، طلاق، روابط زناشويي، ازدواج سفيد، خشونت، دختران فراري، سالمندان، چندهمسري، تك فرزندي، مواد مخدر صنعتي و ...
-شبكه هاي اجتماعي ، وسايل ارتباط جمعي-آسيب هاي اجتماعي
ماهواره، اينترنت، موسيقي، شكاف نسلي، تهاجم فرهنگي، باورها و اعتقادات و ...
-معنويت،دين، فعاليتهاي اجتماعي،هنري و ورزشي- آسيب هاي اجتماعي
عرفان هاي نوظهور، ورزش و سلامت در سالمندي، دوپينگ و مواد نيروزا در باشگاههاي ورزشي و...
- سياست هاي مديريتي- آسيب هاي اجتماعي
-مداخلات تخصصي- آسيب هاي اجتماعي