كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم برق و كامپيوتر

دوشنبه، 1396/11/23
Image
تاريخ شروع: 1396/12/16
تاريخ پايان: 1396/12/16
مكان برگزاري:  اردبيل
برگزار كنندگان:   موسسه صنعت برق -دانشگاه جامع علمي كاربردي مركز آموزش علمي كاربردي پارس آباد1
آدرس وب سايت: icsce.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  اردبيل- خيابان دانش- رو به روي بانك ملي- موسسه صنعت برق
شماره تماس با دبيرخانه: 33749460-045و 09143526560
ايميل: info@icsce.ir, info.fataei@gmail.com
محورهاي همايش:
- كنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون (ACI)
- شيمي و مواد (CAM)
- كنترل و حفاظت (CAP)
- ديسپاچينگ و مخابرات (DTC)
- بهره‌وري و مديريت انرژي (EEM)
- ماشين‌هاي الكتريكي (ELM)
- محيط زيست، ايمني و بهداشت (ENV)
- توليد انرژي الكتريكي (EPG)
- بازار برق (EPM)