اولين كنگره ملي نانوفناوري در علوم سلامت

یکشنبه، 1396/11/08
Image
تاريخ شروع: 1397/02/19
تاريخ پايان: 1397/02/20
مكان برگزاري: همدان  
برگزار كنندگان: دانشگاه علوم پزشكي همدان 
آدرس وب سايت: nhsc.umsha.ac.ir
شماره تماس با دبيرخانه: 38381939-081
ايميل: nhsc@umsha.ac.ir
محورهاي همايش:
نانو فناوري در علوم پزشكي و زيست فناوري
- پزشكي باز ساختي و مهندسي بافت
- سامانه هاي تشخيصي و درماني و نانو سنسورها
- بيو سنسورها
- زيست فناوري پزشكي
نانو فناوري در علوم دندان
- نانو مواد دنداني
- ايمپلنت ها
- بيو مواد
نانو فناوري در علوم دارويي
- سامانه هاي رهايش كنترل شده دارو
- نانو داروها
- نانوحسگرهاي دارويي
نانو فناوري در علوم بهداشتي و محيط زيست
- نانو سطوح و نانو حسگرهاي زيستي
- روشهاي حذف آلودگي توسط نانو ساختارها
- روشهاي آناليز سموم باقي مانده در محصولات كشاورزي، غذايي