كنگره ملي داروسازي سنتي و طب مكمل

شنبه، 1396/10/23
Image
تاريخ شروع: 1397/02/25
تاريخ پايان: 1397/02/26
مكان برگزاري: اردبيل
برگزار كنندگان:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اردبيل
آدرس وب سايت: tpcm.ir
آدرس پستي دبيرخانه: اردبيل خيابان ساحلي جنب اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
شماره تماس با دبيرخانه: ۳۳۲۳۳۹۳۱- ۰۴۵
محورهاي همايش:
1- داروسازي سنتي
2- داروسازي سنتي و افق هاي پيش رو
3- داروهاي گياهي و سبك زندگي سالم
4- داروهاي گياهي ،هزينه و اثر بخشي
5- داروهاي گياهي ،عوارض و پيامدها
6- داروهاي گياهي ،تداخل با فراورده هاي سنتتيك و نتايج آزمايشگاهي
7- داروهاي گياهي و روشهاي فراوري و عصاره گيري و تاثيرات آن
8- كاربرد طب سنتيك داروهاي گياهي در درمان بيماريهاي خاص
9- شواهد باليني تاثير انواع روشهاي طب سنتي و طب مكمل (حجامت، زالو درماني، طب سوزني و...)