سومين همايش و جشنواره مديريت كارآفريني و بهبود كسب و كار

شنبه، 1396/10/23
Image
تاريخ شروع: 1397/02/21
تاريخ پايان: 1397/02/21
مكان برگزاري: تهران
برگزار كنندگان: شركت مهندسي ماه دانش عطران
آدرس وب سايت: mobrand.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  تهران- خ فاطمي- وزارت كشور- پلاك 642
شماره تماس با دبيرخانه: 76870737 -۰۲۱
ايميل: info@mobrand.ir

محورهاي همايش:
مديريت كارآفريني:
- الزامات پايدارسازي كسب و كارهاي دانش بنيان
- توسعه زيست بوم كارآفريني در دانشگاهها
- مكانيزم هاي ارتقاي مهارت هاي كاركنان
- نقش كاميونيتي ها (جوامع) در توسعه كارآفريني
- مديريت جهانگردي و گردشگري
- مزاياي كسب و كارهاي خانوادگي
- كاركرد استارت آپ هاي اينترنت محور
مديريت مالي و سازمان­هاي اقتصادي:
- مديريت بودجه و بودجه ريزي
- مباحث جديد مهندسي مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي­سازي تكنيك­هاي مديريت مالي
- بررسي روش­هاي تامين مالي و سرمايه گذاري Funding
- بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظورجلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
- جايگاه بازار سرمايه درتامين مالي بخش­هاي مختلف اقتصادي
- مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران
- ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
- مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
مديريت صنعتي و اجرايي:
- مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه
- انتقال و توسعه تكنولوژي
- مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري
- مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات
- مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي
- مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي
- مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
- مديريت بهره وري
- مديريت كيفيت
- شاخص ها و استراتژي­هاي بهره وري
- مديريت استراتژيك، منابع انساني، دانش و تكنولوژي
- مديريت اطلاعات، تحليل سيستم­ها
- مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات و پايايي
- مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
- پيش بيني و شبيه سازي سيستم­ها
- سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
- سيستم­هاي خبره و هوش مصنوعي
- سيستم­ها، مدل­هاي فازي و محاسبات نرم
- تحليل سيستم­هاي اقتصادي- اجتماعي
- طراحي سيستم‌هاي نوين توليدي و خدماتي
- تجارت كسب و كار الكترونيكي
- آسيب شناسي و چالش­هاي پيشروي صنعت ايران
- كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي و مديريت شهري
- كاربرد مهندسي صنايع دربخش آموزشي، خدماتي و درماني
- كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست و مديريت انرژي
- روش­هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان:
- استراتژي بازار
- تحقيقات بازار
- بازاريابي بين‌المللي
- بازاريابي خدمات
- مديريت برند
- كانال­هاي بازاريابي
- مديريت ارتباط با مشتريان
مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي:
- مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري
- مديريت بودجه و بودجه ريزي
- مديريت مالي
- حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
- ماليات و مديريت درآمد
- مديريت مالي شركت‌ها
- مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
- رويكردهاي مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي مديريت مالي
- ازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار
- استانداردسازي ملي براي مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي و كليه مباحث مربوط به مديريت مالي و سرمايه گذاري
مديريت دانش:
- نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش
- سيستم ها و ابزار مديريت دانش
- طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
- مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
- مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان
- رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش
- مدلها و الگوهاي تدوين و پياده سازي استراتژيهاي دانش
- دانش آفريني و مديريت استراتژيك دانش
- استراتژيهاي دانش و خلق ارزشهاي پايدار
- آينده نگاري و سناريوسازي استراتژيهاي دانش در سازمانها
- دستاوردهاي مديريت استراتژيك دانش در سازمانها
مديريت تبليغات و روابط عمومي:
- نقش رسانه‌ها در توسعه تبليغات
- تحقيقات بازاريابي و تبليغات بازرگاني
- استراتژي‌هاي نوين تبليغات و فروش
- ارزيابي مزايا و معايب رسانه‌هاي تبليغاتي
- مديريت تبليغات و فروش در فضاي مجازي
- سياستگذاري، مدل سازي و راهبردهاي مديريت روابط عمومي يكپارچه
- نقش دانشگاه ها، تشكل ها و موسسات روابط عمومي در توسعه مديريت روابط عمومي يكپارچه
- آسيب شناسي مديريت روابط عمومي يكپارچه
توسعه مديريت پولي و بانكي:
- فرصتها و چالشهاي بانكهاي خصوصي و تجاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي
- نقش مديريت بانكي در مواجهه با تحريمهاي بين المللي و ركود بنگاههاي اقتصادي
- مديريت تغيير و تحول در بانكداري
- مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي
- چالشها و مشكلات بانكها در فضاي كسب و كار موجود
- نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه انساني
- نقش مديريت نظام بانكي در ايجاد فرصتهاي شغلي
- حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري
- خلاقيت و كارآفريني در بانكداري خصوصي