يازدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

شنبه، 1396/10/23
Image
تاريخ شروع: 1397/02/19
تاريخ پايان: 1397/02/20
مكان برگزاري: رشت- مجتمع دانشگاه گيلان
برگزار كنندگان:  دانشگاه گيلان
آدرس وب سايت: conf.isc.gov.ir/te97
آدرس پستي دبيرخانه:  گيلان - رشت -بزرگراه خليج فارس(كيلومتر 5 جاده قزوين)دانشگاه گيلان-دانشكده فني
شماره تماس با دبيرخانه: ۳۳۶۹۰۲۷۹-013
ايميل: ntec1397@guilan.ac.ir

محورهاي همايش:
- پليمر، الياف و مواد پيشرفته
- فناوري نساجي
- رنگرزي، چاپ و تكميل
- علوم رنگ
- صنعت پوشاك، مد و طراحي
- منسوجات فني
- نانوفناوري و زيست فناوري
- فرش، منسوجات بي­بافت،كفپوش­هاي ماشيني و چرم
- انرژي و محيط زيست
- مديريت، كارآفريني و توسعه كسب و كار
- ابريشم و صنايع وابسته