نخستين همايش ملي هنر و سلامت

دوشنبه، 1396/10/18
Image
تاريخ شروع: 1397/02/06
تاريخ پايان: 1397/02/07
مكان برگزاري: نيشابور- دانشكده علوم پزشكي نيشابور- فرهنگسراي سيمرغ
برگزار كنندگان:  دانشگاه علوم پزشكي نيشابور
آدرس وب سايت: conference.nums.ac.ir
آدرس پستي دبيرخانه:  نيشابور - فرحبش غربي - ستادشماره 2-دانشكده علوم پزشكي نيشابور
شماره تماس با دبيرخانه: 05142254170 ( داخلي 142)
ايميل: arthealth.neyshabour@gmail.com

محورهاي همايش:
محور اصلي: هنر و آموزش علوم پزشكي
محورهاي فرعي:
- هنر، تعالي و تحول در آموزش علوم پزشكي
- هنر و رسانه هاي آموزشي در علوم پزشكي
- هنر و شيوه هاي ارزشيابي در علوم پزشكي
- هنر، تدوين وبازنگري برنامه هاي آموزشي در علوم پزشكي
محور اصلي: هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت
محورهاي فرعي:
- هنر و الگوي زندگي سالم
- هنر و تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت( فقر، نابرابري هاي سلامت، ناآگاهي، خشونت، حمايت اجتماعي، حاشيه نشيني و ...)
- هنر، آموزش و ارتقاء سلامت
- هنر و مشاركت هاي مردمي سلامت
- هنر و پيشگيري از آسيب هاي رواني
- هنر، تغذيه و امنيت غذايي
- هنر، خودمراقبتي و توانبخشي در بيماريها و معلوليتها
- هنر و مبارزه با دخانيات و سوء مصرف مواد و الكل
- نقش هنر در طرح تحول نظام سلامت
- هنر و اصلاح الگوي تجويز تا مصرف دارو
- هنر درماني(Art Therapy)
- هنر و افزايش سطح سواد سلامت (Health Literacy)
- هنر و پيشگيري از بيماريهاي غير واگير
- هنر و نقش آن در كاهش سوانح و حوادث
- هنر، صاحبنظران و سياست گذاران حوزه سلامت
- هنر، مراقبت و پرستاري
- هنر و توليد كالاهاي سلامت محور
- هنر،حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
- هنر و تعالي اخلاق حرفه اي
- هنر و ارتقاء سلامت معنوي
- هنر و بهسازي محيط هاي شهري
- هنر و تحكيم خانواده
- هنر و مهندسي فضاهاي آموزشي، بهداشتي و درماني
- هنر،فضاي مجازي، فرصتها و تهديدها
- هنر و مقتضيات جهان معاصر
- جامعه و هنرهاي اسلامي
- هنر،سلامت و پژوهش