اولين كنگره بين المللي صنعت ساختمان

دوشنبه، 1396/10/18
Image
تاريخ شروع: 1397/02/05
تاريخ پايان: 1397/02/05
مكان برگزاري: تبريز-مركز همايشهاي بين المللي شهرداري كلانشهر تبريز
برگزار كنندگان: مجمع مهندسان جوان استان آذربايجان شرقي
آدرس وب سايت: icbi2018.com
آدرس پستي دبيرخانه:   تبريز، وليعصر جنوبي، خيابان سعدي، كوچه شهيد سجاجيد، پلاك 82/2- كدپستي: 5167646837
شماره تماس با دبيرخانه: 33242612-041و 09143024757
ايميل:
info@icbi2018.com
محورهاي همايش:
 1.مهندسي عمران
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
- روش هاي نوين در طراحي و بهسازي لرزه اي سازه ها
- كنترل لرزه اي سازه ها و مصالح هوشمند
- مصالح نوين و تكنولوژي بتن
- ديناميك خاك و ژئوتكنيك لرزه اي
- ساختمان هاي آينده و محيط زيست
- مديريت ساخت و اجرا
- سازه هاي زير زميني
- عيب يابي لرزه اي سازه ها و روش هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
2.مهندسي معماري
- روش هاي ساخت و فناوري نوين در معماري
- طراحي، عملكرد و تكنولوژي ساخت در معماري
- معماري داخلي
- معماري هوشمند
- نقش اقليم و معماري بومي پايدار در صنعت ساخت
- بومي شناسي در معماري
- مصالح شناسي در معماري
- بازسازي ، باز آفريني در معماري
- تكنيك هاي ويژه مرمت در معماري
3.مهندسي برق
- ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين و صفر
- كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در ساختمان
- مديريت مصرف انرژي در ساختمان
- اتوماسيون در ساختمان
- ساختمانهاي سبز
- هوشمندسلازي در ساختمانها
4.مهندسي مكانيك
- سيستمهاي مديريت ساختمان
- ساختمانهاي انرژي صفر
- مميزي انرژي در ساختمان
- تكنولوژيهاي نوين در سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع ساختمان
- بازيافت انرژي در ساختمانها
- كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در ساختمانها
- تهويه مطبوع ساختمانهاي بلند مرتبه
5.مهندسي نقشه برداري
- مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك
6.مهندسي ترافيك
- برنامه ريزي حمل و نقل شهري و توسعه پايدار
7.مهندسي شهرسازي
- برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهرهاي آينده
- مديريت شهري
- شهرسازي و توسعه شهري پايدار
- شهرسازي اسلامي