همايش ملي روز داروسازي ايران

یکشنبه، 1396/05/29
Image
تاريخ شروع: 1396/06/01
تاريخ پايان: 1396/06/03
مكان برگزاري: سالن همايش هاي بين المللي پژوهشگاه وزارت نيرو
برگزار كنندگان: انجمن داروسازان ايران- مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز- شركت بين المللي ركسان، سازمان غذا و دارو- شركت گروه دارويي بركت 
آدرس وب سايت: www.daroosaz.net
آدرس پستي دبيرخانه: تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان نصرت نبش چهار راه شهيد ثابت، پلاك 47 ، طبقه چهارم
شماره تماس با دبيرخانه:  66592087 و 66592061 - 021
محور هاي همايش:
لزوم استاندارد سازي و نهادينه سازي اخلاق كسب و كار در حوزه دارو
الزامات اشتغال مفيد داروسازان در بخش هاي توليدي و خدماتي
مديريت كيفيت در حلقه هاي زنجيره دارو از تامين تا عرضه
چالش هاي اقتصاد دارو در كل زنجيره تامين دارو
صنعت ملي داروسازي و نوآوري هاي تكنولوژيك
مديريت اقتصاد دارو در شرايط رقابتي
اپيدميولوژي دارويي
داروسازي اجتماعي