نخستين همايش نشانه شناسي فرهنگ و هنر و ادبيات

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/07/29
تاريخ پايان: 1396/07/30
مكان برگزاري: مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي
برگزار كنندگان: دانشگاه شهيد بهشتي
آدرس وب سايت: conf.sbu.ac.ir/index.php/LACC/LACC 
آدرس پستي دبيرخانه: تهران- ولنجك - دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده ادبيات و علوم انساني 
ايميل:  semiotique@sbu.ac.ir
محورهاي همايش:
- رويكردهاي نشانه شناختي
- تاريخچه نشانه شناسي، نشانه شناسي فرهنگ
- نشانه شناسي و متون ادبي، نشانه شناسي و هنرهاي تجسمي
- نشانه شناسي و معماري و شهرسازي
- نشانه شناسي و آگهي هاي تبليغاتي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي
- نشانه شناسي فيلم و سينما