همايش ملي ابريشم ايران

یکشنبه، 1396/05/22
Image
تاريخ شروع: 1396/07/27
تاريخ پايان: 1396/07/27
مكان برگزاري: رشت - دانشگاه گيلان
برگزار كنندگان: دانشگاه گيلان
آدرس وب سايت: conf.isc.gov.ir/silk
آدرس پستي دبيرخانه:  رشت- كيلومتر 5 جاده تهران- دانشگاه گيلان- دانشكده علوم كشاورزي
شماره تماس با دبيرخانه: 33690282 - 013
 ايميل: nationalsilkconference@gmail.com
محورهاي همايش:
- تكثير، اصلاح، آفات و بيماري هاي درخت توت
- فيزيولوژي، تغذيه، اصلاح نژاد، آفات و بيماريهاي كرم ابريشم
- صنايع ابريشم كشي، بافندگي، رنگرزي و تكميل ابريشم
- فرش و صنايع دستي ابريشمي (توليد، تجارت و ارزش هاي هنري و تاريخي آن)
- صنايع غير نساجي و كاربرد فناوري هاي نوين و بيوتكنولوژي در نوغانداري و ابريشم
- بازرگاني داخلي و بين المللي پيله، نخ ابريشم و محصولات ابريشمي
- مديريت بهينه، ترويج، اشتغال و توسعه پايداردر نوغانداري و توليد ابريشم
- مطالعات فرهنگي، اجتماعي و تاريخي در حوزه نوغانداري
- مباحث محيط زيستي درنوغانداري و توليد ابريشم