منشور اخلاقي

خرد هر كجا گنجي آرد پديد     ز نام خدا سازد آن را كليد

سخنان رهبري

اسلام دين «علم» و «پايبندى به ارزشهاى معنوى» است.
يك ملت، با اقتدار علمى است كه ميتواند سخن خود را به گوش همه ي افراد دنيا برساند؛ با اقتدار علمى است كه ميتواند سياست برتر و دست والا را در دنياى سياسى حائز شود.
وشما هدف را اين قرار بدهيد كه ملت و كشور شما در يك دوره اى، بتواند مرجع علمى و فناورى در همه ى دنيا باشد. (سوم آذر 1390)

مقدمه

تمام حقوق مادي و معنوي سامانه دانش گستر بركت متعلق به شركت دارويي بركت مي باشد.
اين مجموعه برآن است كه با كار وتلاش و پژوهش ، ضمن ايجاد كار و كارآفريني، فضايي آماده سازد تا با تلاش و كوشش همه انديشمندان و پژوهشگران ايران و جهان اسلام به آينده اي نيكو دست پيدا كند و در اين راستا خود را متعهد به رعايت اخلاق مي داند .

اخلاق

امري جهانشمول است كه هر كس با هر فرهنگ و آداب ،پذيرش و اجراي آنرا زينت مي شمارد. فراگيراست و استثنا ناپذيرو در اين بين پيامبر اسلام اسوه اخلاق مي باشد براي پويندگان مسير.

منشور اخلاقي

سندي جهانشمول كه هر مجموعه با مراعات آن دنيا و عقباي خويش را ضامن است و حفظ آن واجب است.
منشور اخلاقي سامانه دانش گستر بركت ( www.BarakatKNS.com ) برگرفته منشور و قواعد شركت دارويي بركت مي باشد كه حفظ آن بر همه مديران، گردانندگان و هم چنين كابران حقيقي و حقوقي واجب و وظيفه مدير سامانه است تا با تاكيد بر آن بر حفظ و اجراي آن نظارت و گزارشات ماهانه به دست اندركاران شركت دارويي بركت ارسال نمايد.

ارزش هاي سامانه

مديران سامانه خود را ملزم به تعهدات زير مي دانند:

 • پايبندي و التزام به اصول و قواعد اسلامي؛
 • پايبندي به قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران؛
 • رعايت حقوق مالكيت معنوي؛
 • رعايت حقوق انساني؛
 • پايبندي به نام و نشان وهدف خويش؛
 • احترام به فرهنگ و آداب مشتريان و جامعه هدف؛
 • پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان سامانه به عنوان صاحب حق در مجموعه ؛
 • ارائه خدمات به دانشمندان و پژوهشگران مناطق محروم كشور و منطقه؛
 • حفظ منافع سهامداران سامانه به عنوان حاميان و صاحبان فكر و ايده و ثروت؛
 • پشتيباني از كارآفريني در قالب شبكه هاي فكري و تجاري همكار؛
 • رعايت ارزشهاي حاكم بر سرمايه انساني مجموعه سامانه دانش گستر بركت؛
 • انجام رقابت سالم با رقيبان به عنوان دوستان در مسير.

منشور اخلاقي

 1. سامانه به پايبندي و التزام به اصول و قواعد اسلامي متعهد است. تا بدين وسيله بتواند در جهت رشد و شكوفايي كشورهاي اسلامي سهيم باشد.
 2. سامانه پايبند به قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران و چشم انداز خود را در راستاي سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه تعريف نموده است.
 3. سامانه مالكيت معنوي صاحبان اثر به طور اعم و اخص و در تمامي شرايط به عنوان يك حق اساسي آنها محسوب مي گردد را قبول داشته و متهد به رعايت حقوق مالكيت معنوي و حقوق انساني آنها مي باشد.
 4. سامانه به نشان خويش كه نماد رشد، شكوفايي و استواري است متعهد است و تلاش دارد تا در جهت گسترش دانش تلاش نموده و سود خويش را در گرو تلاش علمي كسب نمايد .
 5. سامانه ملزم به حفظ جا و مكان و علامت خويش است چرا كه جامعه او را با اين نشان مي شناسد. تغيير در هر يك از اطلاعات سامانه را موظف به اعلان عمومي و حداقل براي مشتريان و افراد در تماس با سامانه مي باشد.
 6. سامانه با برخورداري از حمايت مادي خود را موظف مي داند بنحوي برنامه ريزي نمايد كه با هدف برخوردارسازي انديشمندان، پژوهشگران و دانشجويان همه مناطق محروم كشور (براساس تقسيم بنديهاي رسمي كشور)، همه دانشمندان و دانش پژوهان بتوانند از منابع علمي و آخرين دستاوردهاي دانشمندان، بنحو شايسته و متناسب با شئونات اخلاقي و ارزشي سرمايه هاي انساني بهره مند شوند.
 7. سامانه متعهد مي شود در جهت آموزش مشتريان و كاربران حقيقي يا حقوقي خويش را (بعنوان سرمايه هاي اصلي سامانه) يكسان و عادلانه و بدون هر گونه تفكيك اعم از مذهب، نژاد، قوميت، جنيست و ساير هر گونه عامل تمايز گام برداشته، و تعهدات خويش را به نحو احسن انجام داده و هميشه فراتر از قرارداد در جهت اهداف مشتري قدم بردارد. شركت تك تك خريداران و مشتريان را چونان ياران خويش پاس مي دارد و تعهد بر مراعات انصاف دارد. سامانه متعهد است تا از كم فروشي و خيانت در خدمات و محصولاتي كه عرضه مي كند دوري جسته و در صورت اثبات خسارات وارده را جبران نمايد.
 8. سامانه متعهد مي شود بصورت مستمر و بدون هر گونه وقفه كاري، خدمات پشتيباني خويش را عرضه كرده و ا زهرگونه اختلال براي دسترسي جامعه انديشمندان و پژوهشگران به اطلاعات جلوگيري نمايدو چنانكه در جريان مديريت،هر گوه اختلالي در دسترسي به اطلاعات سامانه به مدت بيش از 48 ساعت متوالي مختل گردد(صرف نظر از حوادث و وقايعي كه خارج از اختيار سامانه باشد مثل قطعي اينترنت و ...) ، مجري موظف است تدابيري اتخاذ كند تا به ازاي هر روز اختلال 3 روز به مدت قرارداد مشتريان خود اضافه نمايد و بنحو مطلوب مشتريان و كاربران را اطلاع رساني نمايد.
 9. مديران و دست اندركاران سامانه خود را براساس منشور اخلاقي و تعهدات سازماني و هم چنين مسئوليت هاي اجتماعي خويش در قبال بسط و انتشار علم و انديشه از هرگونه درج و انتشار مطالب، تصاوير و فيلمهايي غير علمي كه با شئونات اخلاقي و اجتماعي، ارزشهاي و اصول حاكم بر جامعه، منافات داشته باشد برخورد كرده و كاربران و مشترياني كه اصول مندرج را رعايت ننمايند، ضمن اطلاع رساني، اطلاعات منتشر شده را حذف و دسترسي آنان را به زيرساختهاي ورود اطلاعات محدود كرده و مشتريان و كاربران، هر گونه ادعاي حقوقي را از خود سلب نمايند. براي اين منظور، رعايت منشور اخلاقي در قالب قرارداد الزام آوري خواهد بود كه تمام شخصيتهاي حقيقي و حقوقي خود، مكلفند نسبت به امضاي آن در سامانه اقدام نموده و در تحت هر شرايطي خود را نسبت به اجراي مفاد آن ملزم خواهند داشت.
 10. در مواجه با دعاوي حقوقي، در قدم اول و براساس اينكه "حق با مشتري است و هدف ما همكاري و همراهي مستمر با مشتريان و كاربران سامانه مي خواهد و خودمان را براي همراهي دراز مدت آماده كرده ايم و بخاطر منافع كوتاه مدت اين همراهي ارزشمند را از بين نمي بريم" سعي خواهد كرد كه حقوق مشتري و رضايت آنان را جلب نمايد ولي اگر در تحت شرايطي گردانندگان سامانه محق باشد نهايت تلاش خود را مصروف داشته با رعايت اصول اخلاقي و قوانين حاكم و با كمترين هزينه اجتماعي و اقتصادي، نسبت به داوري و رفع مناقشات و مسائل خاص تعارض انگيز اقدام و در اسرع وقت به آن فيصله دهد.
 11. سامانه متعهد مي شود با راه اندازي سيستم هاي سوالات متداول، نظرات و پيشنهادات، نظرسنجي و پشتيباني ارتباط تنگاتنگي را بين كاربران و مديران سامانه برقرار نمايد تا بتواند به نيازهاي مشتريان سامانه به عنوان صاحب حق در مجموعه در كمترين زمان پاسخگو باشد.
 12. سامانه خود را متعهد به سهامداران مي داند. كه امين مال و اعتبار ايشان باشد. از حق ايشان دفاع كند و در جهت منافع مشروع ايشان از تمام نيروي خويش مايه گذارد. سامانه به ايشان تعهد مي دهد حقايق و اسرار سامانه را در صورت نياز در اختيار ايشان قرار داده و در جهت اعتبار ايشان قدم گذارد. سامانه متعهد نيست كه در جهت منافع سهامداران منافع ديگران را به خطر اندازد.
 13. سرمايه هاي انساني شامل دست اندركاران، مشاوران و متخصصان همراه، مهم ترين سرمايه سامانه محسوب مي شوند چرا كه اين سامانه، قطعا به توان فكري و ارزشهاي فكري سرمايه هاي خويش مي بالد و بهمين دليل، تلاش خواهد كرد تا از همه ظرفيتهاي ملي و بين المللي براي توسعه همه جانبه و پايدار سامانه بهره جسته و از هر گونه پيشنهاد استقبال ميكند و شبكه سازي فكري را با رعايت مالكيت فكري و اقتصادي همه همراهان به رسميت مي شناسد.
 14. سامانه متعهد است جهت استخدام پرسنل، مقوله شايسته سالاري را رعايت كند و از ضابطه به عنوان قانون استفاده نمايد و ضابطه را فداي رابطه ننمايد و اصول انساني را در استخدام پرسنل رعايت نمايد.
 15. سامانه خود را به رقيبان خويش متعهد مي داند كه به حيطه شخصي ايشان تجاوز ننمايد و در جهت ضربه زدن به منافع ايشان قدم نگذارد. در هر شرايط رعايت مالكيت معنوي و اقتصادي همه رقبا را به رسميت بشناسد. پاي بندي به اصول اخلاقي و ارزشها در همه شرايط براي دست اندركاران سامانه الزامي است.